Bộ trích béo SoxROC Extraction

Star Icon 934381  Công nghệ phân tích: Phương pháp Soxhlet

Star Icon 934381   Model: SX-360-A (06 vị trí) & SX-320-A (02 vị trí)

Star Icon 934381   Hãng sản xuất: OPSIS LiquidLINE – Thụy Điển

Star Icon 934381   Nước sản xuất: Thụy Điển

 

Danh mục: