Tủ Môi Trường Memmert, HCP246, 246 lít

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Tủ môi trường dùng mô phỏng môi trường cho ngành sinh vật học, động vật học, thực vật học, nghiên cứu vật liệu, nghiên cứu vật liệu, điện tử và cấu trúc vật lý.

Ứng dụng:

–     Tủ môi trường dùng mô phỏng môi trường cho ngành sinh vật học, động vật học, thực vật học, nghiên cứu vật liệu, nghiên cứu vật liệu, điện tử và cấu trúc vật lý.

–     Từ ngành sinh vật học đến cấu trúc vật lý. Sự mô phỏng môi trường phải có độ tin cậy và độ lặp lại trong phòng thí nghiệm và các tài liệu đầy đủ. Điều khiển độ ẩm và nhiệt độ với độ chính xác cao như gia nhiệt từ 6 mặt, đảm bảo độ tin cậy. Bên trong có thể được tiệt trùng hoàn toàn bao gồm hệ thống đối lưu và tất cả các sensor.

Danh mục: